Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa w ramach projektu Laur Pacjenta. Plebiscyt jest prowadzony pod adresem strony internetowej www.laurpacjenta.pl, zwanej dalej Witryną, przez firmę OptimaRates.com Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Sudeckiej 76/4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 000459733, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony; NIP: 8992743670; REGON: 022128467, dalej zwanej Organizatorem.

Zespół Plebiscytu Medycznego Laur Pacjenta dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Organizator gromadzi i przechowuje dane ogólnodostępne w internecie, tym samym  zgodnie z obowiązującym prawem nie jest zobligowany do zgłaszania prowadzonej bazy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane zbiera serwis internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 • Laur Pacjenta nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Laur Pacjenta i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane  z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Laur Pacjenta w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

 • Pliki cookies wykorzystywane przez Laur Pacjenta mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny.

 • Obok plików cookies Laur Pacjenta może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach, mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj systemu operacyjnego czy przeglądarki internetowej.

Jakie dane zbiera Laur Pacjenta podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego/kontaktowego?

  • Laur Pacjenta będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku oddawania głosu na wybranego przez siebie lekarza/placówkę medyczną:

 • imię i nazwisko kandydata/nazwę placówki medycznej

 • specjalizację lekarską/profil placówki medycznej

 • miasto

 • adres e-mail w przypadku wypełniania formularza kontaktowego

 • Podanie powyższych danych jest dobrowolne podczas głosowania w ankiecie, choć konieczne do oddania pełnowartościowego głosu w ramach Plebiscytu dostępnego na naszej Witrynie, bądź chęci uzyskania odpowiedzi na pytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • Laureatom plebiscytu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub o kontakt pod adresem: biuro@laurpacjenta.pl

 

Środki techniczne

 • Laur Pacjenta dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 • Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych,a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia luk uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@laurpacjenta.pl

 

Pytania i zastrzeżenia

 • Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@laurpacjenta.pl