Fundacja

Nigdy nie należy zapominać o pomocy naszym bliźnim, którzy jej potrzebują.
Żyją wśród nas ludzie wołający o pomoc, jednak my ich nie słyszymy...

Organizator plebiscytu „Laur Pacjenta 2016/17” wspiera:
- Fundację Vince Malum Bono (nr KRS 0000506557)
- Fundację dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego (nr KRS: 0000164927)

Każdy odebrany certyfikat jest bezpośrednią pomocą dla podopiecznych Fundacji.

                                                                           Kapituła Plebiscytu „Laur Pacjenta”