Badania rynkowe

Grupa badawcza składała się z 400 respondentów, w wieku od 21 do 72 lat.
Pytanie pierwsze brzmiało:

Czy korzysta Pan/Pani co najmniej raz na kwartał z usług medycznych (lekarzy oraz placówek medycznych)?

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej przez spółkę OptimaRates.com, gdzie uzyskano następujące odpowiedzi spośród 400 ankietowanych:

Tak, korzystam - 356 ankietowanych, tj. 89%. Nie korzystam - 44 ankietowanych, tj. 11%

Kolejne pytanie dotyczyło respondentów, którzy zadeklarowali korzystanie z usług medycznych. Był to test wyboru między zaopiniowanymi lekarzami (placówkami medycznymi) a niezaopiniowanymi. Uzyskano następujące odpowiedzi spośród 356 ankietowanych:


Wybrałbym/Wybrałabym usługi certyfikowane „Laurem Pacjenta” - 298 ankietowanych, tj. 84%
Nie ma dla mnie to znaczenia - 58 ankietowanych, tj. 16%

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ponad 84% ankietowanych wybrałoby usługę certyfikowaną przez „Laur Pacjenta”.

 

Kapituła Plebiscytu „Laur Pacjenta”